Najboljši prijatelj rastlin že od leta 2000!

Splošni pogoji

Podjetje Farma kode d.o.o. ne more odgovarjati za nepravilno delovanje oz. nedelovanje storitev tretjih oseb, na katere nima vpliva, kot so: internet, operaterji mobilne telefonije, izpad električne energije, mrežnih ali sistemskih napak oz. izpadov, ipd., zato ne more jamčiti, da bo sistem deloval nemoteno in brez napak. Sem spadajo tudi dostava elektronske pošte in SMS sporočil. Vsa sporočila, ki jih pošilja Internet Zalivalček so vam na voljo tudi na spletni strani Internet Zalivalčka, kjer lahko preberete zgodovino poslanih sporočil in njihovo vsebino. Pravilno delovanje Internet Zalivalčka lahko zagotavljamo samo ob nemotenem in pravilnem delovanju sistemov in storitev, od katerih je odvisen;

Podjetje Farma kode d.o.o. ne odgovarja za kakršnekoli izgubljene podatke kot posledica nepričakovanih izključitev ali brisanj, mrežnih ali sistemskih napak oz. izpadov, poškodb datotek ali kakšnih drugih razlogov in jih tudi ni dolžan nadomestiti;

Podjetje Farma kode d.o.o. ne jamči in ni odgovorno za pravilnost vseh informacij, ki so na voljo na spletnih straneh Internet Zalivalčka, oziroma jih je možno preko njih dobiti;

Podjetje Farma kode d.o.o. ne jamči, da informacije, ki so na voljo na spletnih straneh Internet Zalivalčka ali jih je možno preko teh strani dobiti, ne vsebujejo računalniških virusov. Ne moremo odgovarjati kljub temu, da uporabljamo najmodernejše metode preprečevanja in zaščite.

Podjetje Farma kode d.o.o. kot avtor in lastnik storitve Internet Zalivalček s skrbnostjo dobrega gospodarja posreduje navodila za vzgajanje rastlin, vendar zaradi narave storitve in specifičnosti vremenskih in ostalih pogojev ne prevzema nobene odgovornosti v primeru odmrle ali kakorkoli drugače poškodovane rastline. Vsa navodila, ki jih posreduje Internet Zalivalček, temeljijo na podatkih, ki jih vsak uporabnik določi in vnese ob prijavi in ob dodajanju oz. spreminjanju podatkov o rastlinah in veljajo le za zdrave rastline! Podatki, ki nam jih posredujejo uporabniki, so subjektivno ocenjeni, ob možnosti, da rastline napadejo bolezni oz. nanje vplivajo različni dejavniki, ki lahko povzročijo neuspevanje rastline (od uporabnikov je odvisno v kolikšni meri upoštevajo navodila), je torej uporaba Internet Zalivalčka za vzgojo rastlin na lastno odgovornost, saj je preveč dejavnikov, ki vplivajo na uspevanje rastlin.

Vsako spremembo pogojev, v katerih se rastlina nahaja, mora uporabnik v Internet Zalivalčku popraviti - le tako se bo to odražalo tudi na navodilih, ki jih Internet Zalivalček posreduje (v primeru, da se rastlino presadi, prestavi v drug prostor, ipd.). V primeru, da rastlina kaže znamenja bolezni oz. kakršnekoli nenavadne znake, je potrebno v obliki vprašanja to sporočiti Internet Zalivalčku v rubriki Vprašanja. Navesti je potrebno točne pogoje, v katerih se rastlina nahaja, vnešene podatke v Internet Zalivalčka ob zadnjem vpisu, ter natančen opis simptomov in izgleda rastline. Na podlagi posredovanih podatkov bodo naši strokovnjaki prilagodili delovanje Internet Zalivalčka oz. vam poslali druga navodila za nego rastline.

Dokument je bil zadnjič posodobljen 22.5.2009.

Prijava